Materiały o Open DCL

Started by Rob86, March 08, 2010, 10:50:52 AM

Previous topic - Next topic

Rob86

Czy jest tu więcej materiałów o Open DCL w polskim języku?
Ponieważ piszę pracę magisterską o tym oprogramowaniu i będę wdzięczny o ile są.

Pozdrawiam